Materialekursus: Bæredygtigt valg af materialer - hvordan?

Kurset, som vi i daglig tale kalder materialekurset, blev udviklet, da vi oplever et stadig større behov for viden om, hvordan man foretager bæredygtige valg af byggematerialer. 

Kurset henvender sig primært til rådgivere, men producenter kan også have glæde af at deltage. 

 

Kursusleder: Trine Bentzen, teknisk konsulent, DK-GBC

Undervisere: Søren Nielsen (Vandkunsten), Amdi Schjødt Worm (Arkitema), Jørgen Søndermark (Realdania By & Byg) og Pierre Marie (DOVISTA)

 

Kursusdeltagere

Kurset henvender sig til alle aktører i byggebranchen, som ønsker at bidrage til bæredygtigt valg af materialer til eksisterende og nyt byggeri.

Kursusbeskrivelse

Bæredygtigt byggeri, herunder DGNB-certificeret byggeri, forudsætter brug af bæredygtige byggematerialer. Dette gælder både i forhold til produktion, anvendelse, vedligehold samt bortskaffelse af valgte materialer.

Hvordan træffes et bæredygtigt valg af byggematerialer, som bidrager positivt til det bæredygtige byggeri?

På kurset bliver du præsenteret for den nyeste viden inden for bæredygtigt valg af materialer. Der inddrages og vises eksempler fra konkrete byggeprojekter, hvordan relevante og bæredygtige materialer udvælges, og hvordan disse kan og skal håndteres mv.

Hvordan udvælge det bedste materiale? Hvordan håndteres udefrakommende krav om funktion eller æstetik? Forskellige mærkningsordninger kan i denne sammenhæng bruges som navigation. På kurset præsenteres og diskuteres, hvilke mærkninger der kan bruges som input i livscyklusvurderinger (LCA-beregninger), samt hvor specifikke materialedata kan findes. Desuden diskuteres muligheder og udfordringer ved at anvende genbrugsmaterialer, herunder stillingtagen til skadelige stoffer etc.

Adgangskrav

Der er ingen adgangskrav for nærværende kursus.

Kursusmateriale

Inden kursusstart fremsendes login, som giver adgang til kursuspræsentationer og andet relevant materiale.

Generel information

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvor der ikke er tilstrækkelig tilmeldte, jf. generelle betingelser ved kursusdeltagelse.

Priser

  • Medlemspris: DKK 2.500,- ekskl. moms
  • Ikke-medlemspris: DKK 5.000,- ekskl. moms

Dato og adresse

  • 04.03.2021  09.00 - 17.00
    ZOOM

Tilmelding: Materialekursus: Bæredygtigt valg af materialer - hvordan?