Generelle betingelser ved kursusdeltagelse

Læs Green Building Council Denmarks generelle betingelser for kursustilmelding og -deltagelse nedenfor.

Ved tilmelding til et kursus eller en uddannelse hos Green Building Council Denmark tilkendegiver du, at du har læst og accepteret disse betingelser. 

Tilmelding
Tilmelding er bindende, så snart faktura er afsendt fra DK-GBC. Hvis ikke andet er anført, dækker kursusprisen undervisning, undervisningsmaterialer samt forplejning i kursustiden.

Afmelding
Afmelding er vederlagsfri indtil 6 uger før kursusstart. Ved afmelding 3-6 uger inden kursus-start opkræves et gebyr på 50 % af kursusprisen, dog kan der kræves fuld betaling for ydelser, som ikke kan afbestilles.

Ved afmelding 8 dage til 3 uger før kursusstart opkræves 75 % af kursusgebyret, dog kan der kræves fuld betaling for ydelser som ikke kan afbestilles.

Hvis afmeldingen sker senere end 7 dage før kursusstart opkræves 100 %. Afmelding skal ske skriftligt på mail til info@dk-gbc.dk


Aflysning

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse et kursus såfremt, der er under 12 tilmeldte. I tilfælde af aflysning vil deltagerne blive orienteret omgående og få kursusprisen refunderet.

Hvis kurset rykkes til anden dato, vil du blive orienteret om, at din tilmelding rykkes til den nye dato, og du vil få lejlighed til at framelde dig kurset, og få refunderet kursusprisen, hvis du ønsker dette.

DK-GBC hæfter ikke over for 3. part for eventuelle tab, du måtte lide som følge af aflysning af kursus.


Overnatning

Skulle du have behov for overnatning, vil sekretariatet være behjælpelig med at anvise til overnatningsmuligheder i forbindelse med kurset. Kontakt sekretariatet for at høre mere.


Betaling

Faktura fremsendes umiddelbart efter tilmelding. Betalingsbetingelserne vil fremgå af fakturaen.