DGNB-konsulentuddannelse i nye bygninger (VENTELISTE)

Kursusleder: Lau Raffnsøe, teknisk direktør, DK-GBC

Undervisere: Kim Haugbølle (Sbi/AAU), Peter Hesselholt (MOE), Henriette Menå Grud (CASA), Sara Louise Dinesen  (Søren Jensen Rådgivende Ingeniører as),  Jørn Kiesslinger (Lendager Arkitekter), Amdi Schjødt Worm (Arkitema), og Thomas Fænø Mondrup (DK-GBC) 

 

 

 

 

Kursusbeskrivelse

En uddannelse som konsulent i DGNB-system Denmark giver dig en indgående forståelse for DGNB-certificeringssystemet for bygninger med afsæt i systemet for nye kontorbygninger. 

Du vil i løbet af uddannelsen få gennemgået alle kriterier i certificeringssystemet samt få udleveret DGNB-manualen.

Som uddannet DGNB-konsulent er du godt rustet til at fungere som rådgiver for et designteam og vejlede om, hvad der skal til for, at et byggeri bliver bæredygtigt.

Du kan også vælge at videreuddanne dig til auditor, hvis du ønsker at blive ansvarlig for gennemførelse af en certificering af byggerier i overensstemmelse med DGNB-standarden.

Indhold

Konsulentuddannelsen i nye bygninger forløber over 4 dage. Uddannelsen er opdelt i 2 moduler af 2 dage hver, som almindeligvis vil ligge med minimum en uges mellemrum for at give deltagerne de bedste forudsætninger for at forberede sig og fordøje den nye viden. 

DGNB-konsulentuddannelsen tager udgangspunkt i manualen for kontorbygninger. Igennem uddannelsen bliver du grundigt indført i de 5 kvaliteter som et bæredygtigt byggeri vurderes ud fra i DGNB certificeringssystemet:

 • Miljømæssige kvaliteter
 • Sociale kvaliteter
 • Økonomiske kvaliteter
 • Proces
 • Omgivelser

Vær opmærksom på, at du vil blive præsenteret for principperne bag og betydningen af totaløkonomiske beregninger (LCC) og livscyklusanalyse (LCA), men ikke vil modtage undervisning i selve værktøjerne.

For at opnå konkret viden om brugen af værktøjerne tilbyder vi selvstændige kurser i både LCC og LCA. 

Adgangskrav

Det er en stærk anbefaling for at deltage på DGNB-konsulentuddannelsen og en forudsætning for at tage eksamen, at du kan opfylde ét af følgende krav:

 • Du har en afsluttet relevant uddannelse på kandidatniveau som fx arkitekt eller ingeniør og mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
 • Du har afsluttet en relevant uddannelse på bachelorniveau (herunder uddannelser inden for byggebranchen som konstruktøruddannelsen) og har mindst tre års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Personer med anden faglig uddannelse inden for byggebranchen kombineret med særlig lang og relevant erhvervserfaring (herunder med planlægning af bæredygtigt byggeri) kan i visse tilfælde få dispensation fra ovenstående krav. Dette forudsætter, at ansøger fremlægger detaljeret dokumentation for indholdet og omfanget af den opnåede erhvervserfaring, som vil blive vurderet af et uddannelsesudvalg i DK-GBC.

 

Eksamen

Eksamen planlægges typisk en-to uger efter sidste kursusdag på konsulentuddannelsen. Den består af en online multiple choice-test af en times varighed. Testen tilgås via et link, som tilsendes sammen med et personligt kodeord i ugen op til eksamen. Såfremt, du har fulgt konsulentuddannelsen, men mangler at tage din eksamen skal du være velkommen til at kontakte os, så vil vi fastlægge en dato. 

 

Tilmelding

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte et kursus, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte. Læs mere om betingelserne ved tilmelding til kursus hos DK-GBC under Generelle betingelser

Priser

 • Medlemmer: DKK 18.750,- ekskl. moms
 • Ikke-medlemmer: DKK 33.750,- ekskl. moms
 • Eksamenspris: DKK 3.750,- ekskl. moms

Datoer og adresse

 • 16.03.2021  09.00 - 17.00
  ZOOM
 • 17.03.2021  09.00 - 17.00
  ZOOM
 • 23.03.2021  09.00 - 17.00
  ZOOM
 • 24.03.2021  09.00 - 17.00
  ZOOM

Tilmelding: DGNB-konsulentuddannelse i nye bygninger (VENTELISTE)