DGNB-konsulentuddannelse i byområder

 

Kursusleder: Kreils Kieler Ekelund (DK-GBC)

 

Undervisere: Charlotte Falstrup (DK-GBC), Thomas Knudsøø Damm (COWI), Maria Hørby (DTU), Jacob Deichmann (Rambøll),  Micki Aaen (Aaen engineering), Ulrik Lassen (Rambøll), Kim Haugbølle (Build, AAU) og Nicholas Duxbury Ransome (Lendager Group). 

Kursusbeskrivelse 

Konsulentuddannelsen i DGNB for byområder er en 4-dages uddannelse, der forløber over 2 x 2 dage med cirka en uges mellemrum.

Formålet med uddannelsen er: 

 • At give deltageren kendskab til DGNB-systemet for certificering af bæredygtige byområder, og sikre læring gennem konkret arbejde med kriterierne gennem øvelser og case-opgaver
 • At deltageren efter endt uddannelse skal kunne indgå i et designteam og yde kvalificeret rådgivning i forhold til at træffe bæredygtige valg - set ud fra det helhedsorienterede perspektiv, der præsenteres i DGNB-standarden
 • At ruste deltagerne til at bestå eksamen, og dermed opnå titel som DGNB-konsulent i byområder

Der er lagt vægt på, at deltagerne både får en teoretisk gennemgang af kriterierne samt får mulighed for at arbejde med materialet gennem case-baseret gruppearbejde. På kursets sidste dag er der sat tid af til tværfaglig diskussion med udgangspunkt i gruppearbejdet.

 

Adgangskrav

Det er en stærk anbefaling for at deltage på DGNB-konsulentuddannelsen og en forudsætning for at tage eksamen, at du kan opfylde ét af følgende krav:

 • Du har en afsluttet relevant uddannelse på kandidatniveau som fx arkitekt eller ingeniør og mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
 • Du har afsluttet en relevant uddannelse på bachelorniveau (herunder uddannelser inden for byggebranchen som konstruktøruddannelsen) og har mindst tre års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Personer med anden faglig uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen kombineret med særlig lang og relevant erhvervserfaring kan i visse tilfælde få dispensation fra ovenstående krav. Dette forudsætter, at ansøger fremlægger detaljeret dokumentation for indholdet og omfanget af den opnåede erhvervserfaring, som vil blive vurderet af et uddannelsesudvalg i DK-GBC.

Eksamen består af en multiple choice-test, som tilgås via et online-link, der fremsendes en uge i forvejen. Deltagerne logger selv på hjemmefra og tager eksamen. Der kan forventes svar på eksamen inden for en uge.

 

Tilmelding

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte et kursus, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte. Læs mere om betingelserne ved tilmelding til kursus hos DK-GBC under Generelle betingelser. 

Priser

 • Medlemspris: DKK 18.750,- ekskl. moms
 • Ikke-medlemspris:: DKK 33.750,- ekskl. moms
 • Eksamenspris: DKK 3.750,- ekskl. moms

Datoer og adresse

 • 01.06.2021  9.00 - 17.00
  Arkitektforeningen
  Åbenrå 34
  1124  København K
 • 02.06.2021  9.00 - 17.00
  Arkitektforeningen
  Åbenrå 34
  1124 København K
 • 08.06.2021  9.00 - 17.00
  Arkitektforeningen
  Åbenrå 34
  1124 København K
 • 09.06.2021  9.00 - 17.00
  Arkitektforeningen
  Åbenrå 34
  1124 København K

Tilmelding: DGNB-konsulentuddannelse i byområder