Bygherreudvalg

Medlemmer: 

Anne Hedegaard (Region Nordjylland)

Árni Laksáfoss (Danica)

Christian Hartmann (ATP Ejendomme)

Graves Simonsen (Bygherreforeningen)

Jens Bjarne Hansen (Jeudan)

Kenneth Ohlendorff (Jeudan)

Kent Traulsen (Nordea Ejendomme

Kim Freilev (CW Obel)

Marius Møller (PensionDanmark)

Peter Gravesen (PKA)

Solvej Ranje (SEB)

Ulrik Winge (Frederiksberg Kommune)

 

Om bygherreudvalget

Bygherreudvalg til varetagelse af bygherre interesser i forhold til bæredygtighedscertificering. Formanden for udvalget samt en stedfortræder udpejes af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Øvrige medlemmer godkendes af bestyrelsen.


Bygherreudvalget sikrer, at bygherrers interesser i DK-GBC's varetages løbende via erfaringsudveksling om bæredygtige tiltag herunder certificering samt afklaring af relevante aktiviteter for bygherrer og formulering af ændringsforslag til DGNB.