Louise Stenholdt

Kursus- og projektleder

Tlf: 31 73 15 36
E-mail: louise.stenholdt@dk-gbc.dk

Kompetencer: