Organisationsstrukturen i Green Building Council Denmark


Sekretariatet står for den daglige drift og udvikling af DK-GBC.

Derudover bidrager en aktiv bestyrelse med 6 årlige møder til at tegne retningen for organisationens virke.

Endelig er der nedsat en række udvalg, der er ansvarlige for at udvikle specifikke områder inden for organisationen.

Læs mere under Sekretariat, Bestyrelse og Udvalg