Bestyrelse


DK-GBC's bestyrelse er en arbejdende bestyrelse, der bidrager konkret til udviklingen og fremdriften af DK-GBC. 

Bestyrelsen består af 5-12 medlemmer inklusiv formanden samt op til 4 suppleanter, der mødes 6 gange årligt. 

Bestyrelsesmedlemmerne er i øvrigt alle engageret i et eller flere af DK-GBC's udvalg.

Du kan læse mere om de enkelte medlemmer af bestyrelsen nedenfor.

For at læse mere om, rammerne for bestyrelsens arbejde kan du læse DK-GBC's vedtægter.

Nikolaj Hertel

Bestyrelsesformand
E: hertel.nikolaj@gmail.com

Klaus Birk

Saint-Gobain
E: klaus.birk@saint-gobain.com

Peter Andreas Sattrup

DANSKE ARK
E: pas@danskeark.dk

Anne Hedegaard

Region Nordjylland
E: anne.hedegaard@rn.dk

Marius Møller

PensionDanmark
E: mrm@pension.dk

Pernille Klausen

Rambøll
E: pfa@ramboll.dk

Susanne Kuehn

ROCKWOOL
E: susanne.kuehn@rockwool.dk

Ole Hornbek

JJW ARKITEKTER
E: oh@jjw.dk

Jesper Dahl

Arkitektforeningen og Frederiksberg Kommune
E: jeda02@frederiksberg.dk

Gitte Krusholm Nielsen

DANSKE TEGL
E: gkn@dansketegl.dk

Ninette Mahler Alto

MT Højgaard
E: nalt@mth.dk

Claus Møller Rasmussen

DTU Campus Service
E: clausm@dtu.dk

Dorthe Mathiesen

Dansk Byggeri
E: dma@danskbyggeri.dk

Thomas Solgaard Sørensen

Anne Skovbro

By & Havn
E: ask@byoghavn.dk