Skemalagt undervisning skal gøre Danmark verdensmester i bæredygtigt byggeri

30.09.2015

Green Building Council Denmark modtog den 9. december 2014 ROCKWOOL-prisen. Prisen udmøntes ved undervisning af landets arkitekt-, ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende i bæredygtighed.

 

Green Building Council Denmark har udviklet undervisningsmateriale, som tager udgangspunkt i DGNB-systemets fem bæredygtighedsaspekter: Det sociale, miljø, økonomi, teknik og proces. Dette materiale bliver brugt i forbindelse med forskellige bæredygtighedskurser, og de øvelser, der er integreret i materialet, skal danne ramme for de studerendes forståelse for den nødvendige, holistiske tilgang til bæredygtigt byggeri.

For at skabe de optimale forudsætninger for de studerendes kendskab til DGNB-bæredygtighedsklassen har DK-GBC lanceret et forelæsnings-roadshow i efteråret 2015.

Her vil DK-GBC´s tekniske konsulent, Lau Raffnsøe, stå for en teoretisk introduktion til DGNB, hvorefter en DGNB-auditor, som har praktisk erfaring med at arbejde med DGNB, vil bidrage med en mere casebaseret forelæsning.

Der har været stor interesse fra uddannelsesorganisationerne og Mary-Ann Knudstrup, Professor cand. Arch MAA, Aalborg Universitet udtaler:

”Byggeriet skal i de kommende år være med til at løse en af dette årtis største udfordringer for at opnå klimamålene. De studerende undervises i dag i integreret design og får dermed en holistisk tilgang til bæredygtigt byggeri. Derfor vi har valgt at integrere DGNB  som et element i arkitektur uddannelsen.”

Roadshowet startede i september og afsluttes i november 2015. Flere uddannelsesorganisationer har allerede nu tilkendegivet, at de vi implementere undervisningsmaterialet fast i flere kurser, så det også benyttes næste år.

Interesse fra uddannelsesorganisationer over hele landet understreges også ved, at følgende organisationer benytter sig af undervisningsmateriale samt tilbuddet om en gæsteforelæsning i løbet af efteråret 2015:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU), Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Syddansk Universitet  (SDU), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Erhvervsakademiet Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt, Ingeniørhøjskolen i Aarhus, VIA University College og Univercity College Nordjylland.