Ny undersøgelse: Bæredygtigt byggeri er godt for både miljøet og bundlinien

30.05.2017  - Nyhed

Højere ejendomsværdi, lavere omkostninger og sundere, mere komfortable rum. Det er de primære fordele ved bæredygtige bygninger, ifølge den nye, store nordiske undersøgelse ’Green Market Study’.

 

Klik her for at komme til undersøgelsen

Af Andrew Somerville, Rambøll

En tredjedel af den globale CO2-udledning kommer fra bygninger, ifølge EU-Kommissionen. Det er en væsentlig del af bevæggrunden for Rambølls ’Green Market Study’, der understøtter innovation og viden om bæredygtig udvikling i bygningssektoren. Undersøgelsen omfatter næsten 400 nordiske ejendoms- og bygningseksperter.

Ifølge rapporten har bæredygtighed langsomt men sikkert indtaget en central rolle i byggeindustrien.

  • 90 procent af respondenterne regner bæredygtighed som et nødvendigt grundlag for, at et projekt bliver en succes.
  • Sammenlignet med traditionelle bygninger har bæredygtige bygninger i gennemsnit 3-5 procent højere ejendoms- og udlejningsværdi, 5-10 procent lavere driftsudgifter, og 3-5 procent lavere ledighedsrater.
  • ‘Udledning af farlige kemikalier fra byggematerialer’, ‘Kvalitet af dagslys og kunstigt lys’ og ‘Godt indeklima’ er de mest markante bidragsydere til sundhed og produktivitet i bygninger.

Nyt bæredygtighedskoncept

Ifølge Lars Riemann, Rambølls Executive Director for Byggeri, understreger undersøgelsen, at bæredygtighed i stigende grad ikke længere ses som alene en klima- og miljømæssig overvejelse.

“Et af de mest markante resultater af undersøgelsen er, at fokus på bæredygtighed i bygninger også bidrager til brugernes sundhed. Dette øger så igen en bygnings kommercielle attraktivitet og økonomiske værdi.”

En bygning skal designes og bygges, så den imødekommer behovene hos brugerne – for eksempel at sikre attraktive rum, hvor man kan interagere med hinanden. Dette er især relevant i lyset af, at EU-Kommissionen vurderer, at europæerne bruger 90 procent af deres tid indendørs.