Julehilsen fra DK-GBC

20.12.2017

Kære alle

Tusind tak for jeres engagement i den bæredygtige omstilling og interesse for vores aktiviteter i 2017.

Vi værdsætter den positive feedback og gåpåmod, vores arbejde altid bliver mødt med. Det giver fornyede kræfter og vished om, at vi bevæger os i den rigtige retning.

2017 var året, hvor de 17 verdensmål for alvor slog igennem, og tegner til at blive en referenceramme, som kan skubbe videre på vores ambition om at øge bæredygtighedsniveauet i byggeriet i Danmark.

I det forgangne år vandt DGNB certificering af boliger også indpas, og denne udvikling drives af almene, offentlige og private bygherrer samt private ejendomsinvestorer.

Det havde også den positive afledte effekt, at vi oplever en stigende interesse fra ejendomsmæglere i at blive uddannet i DGNB. I november havde vi vores første DGNB kursus for ejendomsmæglere. 

DGNB Diamant er et nyt initiativ, som vi lancerede i 2017, som understreger vores opfattelse, at bæredygtigt byggeri og god arkitektur er hinandens forudsætninger.

Det er blevet godt modtaget med mange pilotprojekter, og vi har store forventninger til den fortsatte udvikling af DGNB Diamant og et øget fokus på arkitektonisk værdi.

Endelig blev 2017 året, hvor vi på uddannelsesfronten udviklede og udbød kurser i bæredygtighedsledelse, som opkvalificerer bygherrerådgivere, bygherrer og projekteringsledere til kontinuerligt at implementere bæredygtighed i byggeprocessen.

Det gav også anledning til, at vi mødte mange nye aktører, hvilket altid er en fornøjelse.

Alt i alt et begivenhedsrigt år med mange gode oplevelser og nye initiativer i byggeriet, der tyder på, at branchen er begyndt at se mulighederne i at tage ansvar for den bæredygtige omstilling af vores samfund.

Vi ser frem til et fortsat udbytterigt samarbejde i 2018.

På vegne af sekretariatet ønskes du og dine nærmeste en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner

Green Building Council Denmark

 

Mette Qvist

Direktør