Hvad betyder flere DGNB-certificeringer for materialeproducenterne?

06.10.2015

I takt med at flere bygninger bliver certificeret, stiger kravene til materialeproducenternes dokumentation af bæredygtigheden i deres produkter.

 

Green Building Council Denmark afholder på Building Green Messen torsdag den 29. okt. 2015 et seminar om bæredygtighedspotentiale for materialer med fokus på træ, cement samt kortlægning af samtlige materialer i et specifikt byggeri.

Den stigende tendens, hvor virksomheder har en klar defineret bæredygtighedsstrategi og bruger data og analyseværktøjer til at monitorere deres bæredygtighedsperformance, skærpes kravene til dokumentation af bæredygtighed i byggematerialer.

Green Building Council Denmark (DK-GBC) ønsker at belyse konsekvenserne for materialeproducenter i forhold til DGNB-certificering. Med udgangspunkt i denne problemstilling er temaet for DK-GBC's seminar på årets Building Green messe ”DGNB – bæredygtighedspotentiale for byggevareproducenter”.

Seminaret stiller skarpt på specifikke byggematerialer samt erfaringer fra et specifikt byggeri. Første oplægsholder Mikael Koch, direktør for Træinformation, vil give sit perspektiv på, hvilke nye muligheder træ som materiale giver i en DGNB-bæredygtighedskontekst. Herefter vil Kristian Hertz, medstifter af Abeo og professor på DTU Byg, vurdere fremtiden for betonelementer ud fra en bæredygtig synsvinkel, og hvordan disse blandt andet kan være med til at reducere CO2-udledning. Afslutningsvis vil Anna-Mette Monnelly, NCC Construction, redegøre for, hvordan en kortlægning af samtlige byggematerialer i en specifik bygning er værdiskabende i flere dimensioner.

DK-GBC's direktør, Mette Qvist, vil være moderator på seminaret.

Kortlægning af byggematerialer kan være en stor opgave
Det kan virke uoverskueligt og som en meget omfattende opgave at få kortlagt alle materialer i en specifik bygning. Anna-Mette Monnelly fra NCC vil med sit oplæg tage udgangspunkt i, hvordan NCC greb opgaven an i forbindelse med DGNB-guldcertificeringen af deres domicil. En af årsagerne til det flotte certificeringsresultat var, at NCC opnåede en høj score i kriterie 1.2, hvor miljørisici relateret til byggevarer vurderes. Oplægget vil desuden belyse, hvorfor kortlægning af kemikalieindhold er vigtigt, og muligheden for at dette kunne blive en driver i cirkulær økonomi.

Gå ikke glip af dette seminar torsdag den 29. oktober kl. 09.15-10.15. Seminaret finder sted på 1. sal i Forum.

Building Green 2015
Ud over det spændende seminar på Building Green Messen er DK-GBC også at finde på stand nr. 15, som er lige ved siden af hovedscenen. Kig forbi til en snak om bæredygtighed og få en status på vores arbejde.