Green Building Council afholder forårskonference 18. maj 2017

06.03.2017

Sæt kryds i kalenderen den 18. maj 2017 hvor DK-GBC afholder konference hos KLP Ejendomme i Ørestaden.

Temaet for konferencen er:

”Danmark skal være bæredygtigere – fremtidsudsigter for byggeriet”

Efter konferencen er der generalforsamling for foreningens medlemmer.

Tilmeld dig her

(ønskes faktura skal tilmeldingen ske til info@dk-gbc.dk)

 

Danmark skal være bæredygtigere – fremtidsudsigter for byggeriet

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer
samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle
nye forretningsmodeller.


Cirkulær økonomi handler om, at holde materialer og produkter i det økonomiske
kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med
idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer, og ender
som affald.
(Kilde: Miljø- og Fødevareministeriets)


Byggebranchen blev i Ellen MacArthur rapporten fra 2015 udpeget som en af de
sektorer med det største potentiale i forbindelse med den cirkulære dagsorden.


Green Building Council Denmark arbejder for at fremme et mere bæredygtigt og
cirkulært byggeri blandt andet ved at fremme en DGNB certificering af bygninger og
byområder.

 

Tid: 18. maj 09.00-14.00

Sted KLP Auditorium, Edvard Thomsens Vej 14-16, 2300 København S
Pris 750 kr (medlem) og 1.500 kr (ikke-medlem) per person – priserne er ekskl. moms

 

Program:

 

9.00-9.30 Registrering og morgenmad

 

9.30-9.40 Introduktion til dagens program v. Nikolaj Hertel, formand, DK-GBC

 

9.40-10.10 En national strategi for Cirkulær økonomi: CirkularDenmark

v. Flemming Besenbacher, chairman of Carlsberg A/S, Professor Aarhus University

 

10.10-10.40 FN’s 17 bæredygtighedsmål og de store samfundsmæssige ændringer

v.Steen Hildebrandt, ph.d., professor & medlem af bestyrelsen for Chora

 

10.40-11.10 Bæredygtighedens A, B, C, D

v. Søren Nielsen, arkitekt og partner hos Vandkunsten

 

11.10-11.30 Pause

 

11.30-12.30 Den bæredygtige bevægelse i byggeriet i Danmark

  • Certificering og cirkulær økonomi 2017 v. Mette Qvist, direktør, DK-GBC
  • Mennesket i fokus - Social bæredygtighed i DGNB i Lejerbo Projekt v. Marie Stender, forsker, SBi, Aalborg Universitet
  • Dialog og prioriteringsværktøj til bæredygtighed i den almene sektor v. Hanne Tine Ring Hansen, bæredygtighedsingeniør, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
  • Diamant - et paradigme for mere arkitektur v. Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder
  • Et bud på de frivillige bæredygtighedsklasser v. Lau Raffnsøe, DK-GBC

 

12.30-13.15 Paneldebat: Hvordan forholder byggeriets partner sig til cirkulær økonomi? Deltagere offentliggøres snarest

 

13.15-14.00 Frokost og netværk

 

Tilmeld dig her