Frederiksberg Kommunes byggeri skal være bæredygtigt

08.09.2016

Store byggeprojekter i Frederiksberg Kommune skal i fremtiden være DGNB-certificeret, og det skal også undersøges, om nogle af de eksisterende bygninger, eksempelvis rådhuset, kan leve op til kravene.
Det har kommunens Bolig- og Ejendomsudvalg besluttet. 

Frederiksberg Kommune meldte sig i slutningen af 2014 ind i Green Building Council Denmark for at søge viden og inspiration om bæredygtigt byggeri. Bevægegrunden for dette var at undersøge, om DGNB-certificering kunne understøtte Frederiksberg-strategien i forhold til kommunens ejendomme. Kommunen valgte dengang at udbygningen af Skolen på Duevej skulle deltage i pilotfasen for DGNB for undervisnings- og børneinstitutioner, som afsluttes i december 2016.

Om forventninger til deltagelsen i pilotfasen udtaler Simon Aggesen (C), formand for Bolig- og Ejendomsudvalget i Frederiksberg Kommune, sig:

 ”Deltagelse i projekterne bidrager til, at Frederiksberg fortsat er i front som en grøn kommune. Vi skal styrke en bæredygtig udvikling på Frederiksberg og sikre, at vi når vores målsætningen om, at Frederiksberg skal være CO2 neutral i 2035. Frederiksberg Kommune gennemfører tre pilotprojekter med DGNB certificering, og vi vil benytte udvalgte DGNB kriterier for mindre byggeprojekter, hvor det ikke er rentabelt at certificere byggeriet.”

Nu er tiden inde til, at Frederiksberg Kommune tager det næste skridt i den bæredygtige retning. Store byggeprojekter i Frederiksberg Kommune skal i fremtiden være DGNB-certificeret, og det skal også undersøges, om nogle af de eksisterende bygninger, som eksempelvis rådhuset, kan leve op til kravene. Det har kommunens Bolig- og Ejendomsudvalg besluttet. 

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) udtaler om DGNB:

”Frederiksberg Kommune er en grøn kommune, hvor det at tage hånd om mennesker, økonomi og miljø ikke er et enten-eller, men et både-og. Det skal afspejles både i vores nybyggeri og i vores håndtering og drift af eksisterende byggeri,”

 

 LÆS HELE PRESSEMEDDELELSEN HER