Forårskonference 24. maj

03.05.2016

Temaet for dette års forårskonference er bæredygtighed i fremtidens arkitektkonkurrencer og udbud.

 

Ikke sjældent strander visionerne om bæredygtighed i flotte masterplaner og bliver ikke til den virkelighed, vi havde forestillet os. Sammen med jer vil vi prøve at blive klogere på, hvordan vi får gjort kløften mellem vision og virkelighed mindre, når byer udvikles og byggeriet bygges. Dette års forårskonference handler derfor om, hvordan fremtidens (arkitekt-)konkurrence og udbud kan se ud, hvis byggeri- og byudviklingen skal blive endnu mere bæredygtig end i dag.


Tid: Den 24. maj 2016, kl. 9.30 - 15.30

Sted: Langelinje Pavillonen, Langelinje 10, 2100 København Ø

Pris: 1.200 kr. (medlem) og 1.900 kr. (ikke-medlem) pr. person. Priserne inkl. moms