DGNB roadtrip med fokus på værdiskabelse og menneskers trivsel i bygninger

05.03.2018

Den 28.02- 01.03.2018 var direktør Mette Qvist, bestyrelsesformand Nikolaj Hertel og projektleder Rasmus Olsen på en 1000 km lang rundtur i Jylland for at interviewe brugerne af forskellige type af DGNB certificerede projekter.

Fra venstre, Borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde, direktør i DK-GBC, Mette Qvist, bestyrelsformand i DK-GBC Nikolaj Hertel og Driftchef Knud Sørensen, Skanderborg Kommune.

Først stop på turen var Semco Maritime i Esbjerg til en snak om, hvordan en vidensbaseret virksomhed forholder DGNB bæredygtighedscertificere deres domicil når investor spørger. Det blev en meget interessant snak og Semco Marime fortalte at de deltog på alle byggemøder og denne inddragelse og tætte dialog med PensionDanmark var afgørende for at Semco i dag bor i et fremtidssikret bæredygtigt hus af høj kvalitet på en 15 årig lejekontrakt.

Efterfølgende gik turen til Skanderborg Kommune, og en snak om DGNB som projektstyringsværktøj. Driftschef Knud Sørensen redegjorde for hans ”omvendelse” fra at være skeptisk i forhold til DGNB, til at han nu lovpriser de totaløkonomiske kriterier i DGNB og DGNBs egenskaber som dynamisk forventningsafstemningsværktøj i forhold til materialevalget i opførelsen af Skanderborg Kommunes Administrationscenter. Borgmester Jørgen Gaarde redegjorde herefter for hvordan DGNB bæredygtighedscertificering var det perfekte match for Skanderborgs Kommunes bæredygtighedsstrategi, hvor man ønsker at gå forrest og vise vejen for borgerne og vise hvordan DGNB bidrager til FNs Verdensmål.

Herefter gik turen til Region Nordjylland, hvor DGNB karavanen besøget Sødisbakke, hvor Region Jylland har botilbud til borgere fra hele landet med blandet andet autisme. Hovedpointen fra de fire interviews af medarbejder på Sødisbakke kan opsummeres om i dette citat ” Man kan bygge sig til meget god pædagogik”. DGNB har ifølge de ansatte på Sødiskbakke den effekt at bygningen er dimensioneret med brede gange, gode lydisoleringsforhold, fleksible lysforhold som alt sammen bidrager til beboernes og medarbejdernes trivsel.

På vejen hjem til København var sidste stop Middelfart Kommune, hvis rådhus i nærmeste fremtid modtager en DGNB certificering. Ifølge projektchef Henrik Frandsen, skabte DGNB en væsentlig værdi som projektstyringsværktøj for byggeriet. Eksempelvis blev de ambitiøse målsætninger der fra starten var sat i forhold til materialevalg og indeklima indfriet og dokumenteret via DGNB som en fælles definition på bæredygtighed. Den kvalitetssikring af bæredygtigheden i Rådhuset som DGNB har tilført har medført at de ansatte er så stolte af det bæredygtige Rådhus, at de fremviser det til familie og venner i weekenderne og Middelfart Kommune tillader dette både indvendigt og udvendigt. Tak for vi måtte komme på besøg og inspirerende at høre om Middelfarts Kommunes måde at engagere medarbejdere i den bæredygtige omstilling.

Vi er nu påbegyndt vores redigeringsarbejde og håber snarest muligt at kunne offentliggøre alle interviews som alle viser, hvordan et byggeteknisks værktøj som DGNB skaber værdi på mange måder og ikke mindst for brugerne af den færdige bygning.