DGNB introducerer nye certificeringskategorier

22.10.2015

Green Building Council Denmark og DGNB fornyer kategorierne for certificering af bygninger og byområder. Som det højeste niveau introduceres nu platincertificeringen. DK-GBC vil sørge for at fremsende nye plaketter og certifikater svarende til de nye kategorier til alle DGNB-certificerede bygninger i Danmark.

Kravene til et platincertifikat svarer nøjagtigt til de tidligere krav til et guldcertifikat. Ud over platin vil nye bygninger fremover kunne opnå DGNB-certifikatet guld og sølv.

"Med introduktionen af platincertifikatet imødekommer vi et udbredt ønske blandt vores medlemmer og markedet," siger bestyrelsesformand for Green Building Council Denmark, Nikolaj Hertel. "Især i det internationale miljø er det tydeligt, at beslutningen for eller imod en certificeringsordning i mange tilfælde afhænger mere af farven på medaljen og mindre af indholdet, og dermed de verificerede kvaliteter i bygningen eller bydelen. Det er dette forkerte beslutningsgrundlag, DGNB har ønsket at bringe tilbage i balance og dermed sikre en bedre sammenlignelighed mellem ordningerne", tilføjer Nikolaj Hertel.

Ændringerne består ganske enkelt i, at det tidligere bronzecertifikat nu udskiftes med et sølvcertifikat, det tidligere sølvcertifikat udskiftes med guld, og endelig bliver det højeste udmærkelsesniveau platin. Selve DGNB-systemet og kriterierne forbliver uberørte.

"DGNB-systemet er stadig den mest omfattende certificering på markedet med de højeste kvalitetsstandarder," siger Mette Qvist, direktør for Green Building Council Denmark. "Som partner til DGNB er vi enige i, at vi med platincertifikatet også viser en anerkendelse af den opbakning og det engagement i DGNB-certificeringen, som vi oplever fra klienter og projektgrupper.

Ændringerne i certificeringskategorierne gælder med øjeblikkelig og bagudvirkende kraft. DK-GBC vil derfor inden for de næste to måneder fremsende nye certifikater og plaketter til alle certificerede bygninger og byområder.