Boligmanualen vs. 2016 er på gaden

24.04.2017

Manualen for certificering af etageejendomme og rækkehuse, i daglig tale "boligmanualen" har nu fået sin første store revision, siden den første gang så dagens lys i 2014.

 

Manualen for certificering af etageejendomme og rækkehuse, i daglig tale "boligmanualen" har nu fået sin første store revision, siden den første gang så dagens lys i 2014.

Overordnet er der tale om en indførsel af de samme generelle ændringer, der også er blevet indført i NKB16 (Nye Kontorbygninger version 2016), men dertil kommer også en række øvrige justeringer baseret på de mange gode høringssvar, vi har modtaget i forbindelse med høringsrunderne. Der er desuden blevet udformet et rettelsesblad, som kan findes under DK-GBC's ekstranet samme sted som boligmanualen. 

Det vil indtil den 1. juli 2017, være muligt for nye projekter selv at vælge, om de vil (præ)certificeres efter version 2014 eller den nye version 2016. Projekter tilmeldt til præcertificering eller certificering efter 1/7 2017, vil blive certificeret efter version 2016.

Manualen vil som de øvrige manualer kunne købes via vores website.