Teknologisk Institut

Medlemstype: Premium

Adresse:
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

Tlf: 72 20 16 64
Web: www.teknologisk.dk

Kontaktperson: Katrine Birkemark Olesen
E-mail: kabo@teknologisk.dk

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer.

Divisionen for Byggeri og Anlæg repræsenterer Danmarks største koncentration af viden om byggematerialer. Divisionen medvirker til at sikre, at byggematerialer, der anvendes i dansk byggeri, er af høj kvalitet, og at de anvendes, fremstilles og vedligeholdes rationelt.

Byggeridivisionen på Teknologisk Institut har stor erfaring med og viden om bæredygtigt byggeri og vores eksperters kompetencer dækker en bred faglig palette. På bygningsniveau tilbyder vi rådgivning, vejledning og en række kontrolmålinger. På materiale- og produktniveau dækker vore ydelser bredt, fra produktudvikling til afprøvning, test og dokumentation. Vi driver EPD Danmark og faciliterer desuden erfaringsudveksling om bæredygtigt byggeri via netværksaktiviteter samt afholder kurser inden for ovennævnte områder.