Tegnestuen Vandkunsten

Medlemstype: Premium

Adresse:
Krudtløbsvej 14
1439 København K

Tlf: +45 60 40 27 88
Web: www.vandkunsten.dk

Kontaktperson: Anne-Mette Manelius Greisen
E-mail: am@vandkunst.dk

At bygge huse forudsætter mange bolde i luften og lykkes bedst, hvis den byggetekniske indsigt parres med en evne til at læse stedet og tydeliggøre fortællingens pointer.
Arkitektur er sammenfatningens kunst. Hverken bygningskunsten eller bebyggelsesplanerne har dog til opgave at ´please´ eller sløre modsætningerne, men tværtimod at sammenfatte konfliktstoffet i livgivende synteser.

Tegnestuen Vandkunsten arbejder indenfor hele arkitektfagets faglige bredde, fra landskabs- og byplanlægning, bebyggelsesplaner, byfornyelse og bygningsrenovering til bolig- og erhvervsbyggeri, samt institutioner med kunstneriske eller sociale formål. Det geografiske virkefelt er først og fremmest Skandinavien og Nordeuropa.

Udover skitsering, planlægning og projektering udfører vi programmering, fagtilsyn, byggeledelse, totalrådgivning, samt forskning.

Vandkunstens faglige ambitioner er høje og vores position i byggebranchen er opnået ved, at vi gennem mere end 30 år - har formået at fastholde vores faglige engagement og vedvarende videreudviklet vores visioner om planlægning og byggeri. Vandkunsten ønsker at fastholde og udbygge sin position som socialt og miljøbevidst engageret virksomhed, synliggjort gennem den praksis der udøves.

Virksomhedskultur
Gennem 45 år har Vandkunsten udfordret byggeriets rutiner og til stadighed forsøgt at udvikle byggeriet mod sociale og bæredygtige mål.
Vores organisation er flad med en høj grad af ansvar betroet til den enkelte medarbejder.

Vores virksomhedskultur vokser frem af hårdt arbejde ved tegnebordene kombineret med en uformel, kritisk dialog med brugerne, bygherrer og rådgivningspartnere, entreprenører og – ikke mindst – os selv.

Bygninger tilknyttet