SBi/BUILD - Aalborg Universitet København

Medlemstype: Premium

Adresse:
Dr. Neergaards Vej 15
2970 Hørsholm

Tlf: +45 9940 2397
Web: www.sbi.dk

Kontaktperson: Tine Steen Larsen
E-mail: tsl@civil.aau.dk

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Instituttet har ca. 120 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 85 mio. kroner.

Hovedopgaver

  • Forskning
  • Formidling
  • Forskningsbaseret myndighedsbetjening
  • Uddannelse og efteruddannelse

Vision

SBi er internationalt anerkendt for anvendelsesorienteret forskning af højeste kvalitet. Forskningen bliver nyttiggjort gennem rådgivning af myndigheder, formidling til bygge- og boligsektoren samt uddannelse. SBi er dermed kendt i den danske offentlighed som det vigtigste forskningsinstitut på bygge- og boligområdet.