Region Nordjylland

Medlemstype: Premium

Adresse:
Niels Bors Vej 30
9220 Aalborg

Tlf: 25 11 42 29
Web: www.rn.dk

Kontaktperson: Vagn Aagaard Sørensen
E-mail: v.soerensen@rn.dk

Hvordan arbejdes der med bæredygtighed i Region Nordjylland?

Region Nordjylland har i en årrække beskæftiget sig med bæredygtighed herunder professionel drift af bygninger og tekniske anlæg med fokus på energi og affald, energiledelse og miljøstyring. Alle anlægsaktiviteter udføres med fokus på bygningsreglements 2020 krav. Der udarbejdes hvert år et klimaregnskab med fokus på den årlige reduktion af CO2. Region Nordjylland har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klima Region. Som Klima Region forpligter Region Nordjylland sig til at nedbringe CO2-udledningen med 2 % hvert år indtil 2025. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening gælder som udgangspunkt alene den direkte udledning. Den direkte udledning udgør omkring en fjerdedel af Region Nordjyllands samlede CO2-udledning.

De seneste år har der i Region Nordjyllands byggerier været fokus på nedsivning af regnvand, effektiv arealanvendelse, reduktion af energiforbrug og vandforbrug, samt en særlig opmærksomhed på at undgå giftige stoffer i byggerierne. Desuden er der krav til offentligt byggeri om totaløkonomiske vurderinger af projekternes økonomi.

I regionens bygninger er der fokus på sociale aspekter, med særlig fokus på gode vilkår for de ansatte og brugerne i forhold til indeklima, gode lydforhold og god tilgang af dagslys. Derudover har regionen fokus på tilgængelighed, fleksibilitet, arkitektur og kunst. I bygningernes tekniske udførelse fokuseres via en commissioning-proces på driftsvenlige byggerier og tekniske installationer.

Endvidere lægges der ved hvert byggeri stor vægt på processen i forhold til brugerinddragelse, planlægning, valg af rådgivere og entreprenører. IKT-bekendtgørelsen anvendes og der arbejdes i planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen med principperne fra LEAN-Construction.

Allerede tilbage i 2012 udbød Region Nordjylland sine første byggerier med krav om bæredygtighedscertificering ud fra DGNB-modellen. Dette resulterede i at Region Nordjylland blev ”first mover” indenfor DGNB-certificeret byggeri.

I 2015 blev det via Region Nordjyllands Klimahandlingsplan politisk besluttet, at alle nybyggerier i regionen skal bæredygtighedscertificeres, og til dette formål har Region Nordjylland fundet at en DGNB-certificering er den mest optimale metode, da denne tager hensyn til alle ovennævnte fokusområder, og samtidig giver plads til metodefrihed.

I Region Nordjylland anser vi DGNB-certificeringen som et redskab til at styre vores byggerier – den gør byggeriernes målsætning målbar og giver os dokumentation for kvaliteten.

På nuværende tidspunkt har Region Nordjylland DGNB-certificeret 4 sundhedshuse, 6 socialpsykiatriske bosteder samt regionens eget IT-hus. Derudover har vi adskillige byggerier som er i gang med at bliver certificeret bl.a. Hospice Vangen i Nørresundby, Regionshuset (som eksisterende kontorbyggeri), 1. etape af Psykiatrisk Hospital samt Nyt Kvinde/barn-hus på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Konsulenter tilknyttet