OBH Rådgivende Ingeniører

Medlemstype: Support

Adresse:
Agerhatten 25
5220 Odense SØ

Web: www.obh-gruppen.dk

Kontaktperson: Martin Kirk Nielsen
E-mail: mkn@obh-gruppen.dk

Konsulenter tilknyttet

Bygninger tilknyttet