NCC Danmark

Medlemstype: Premium

Adresse:
Tobaksvejen 2A
2860  Søborg

Tlf: 39 10 39 10
Web: www.ncc.dk

Kontaktperson: Anna-Mette Monnelly
E-mail: annmon@ncc.dk

NCC er en af de førende bygge- og ejendomsudviklingsvirksomheder i Nordeuropa. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vi arbejder målrettet med at mindske både vores egen og vores kunders miljøpåvirkning med bæredygtige produkter og løsninger. Vores bæredygtighedsarbejde er baseret på en ramme, som har til formål at øge værdien for vores aktionærer, vores kunder og koncernen, samtidig med at vi reducerer vores negative indvirkning på samfundet og miljøet.

Det er NCC's langsigtede mål at opføre bygninger og anlæg, som udelukkende indeholder miljømæssigt sunde og bæredygtige løsninger. Det betyder blandt andet, at bygninger udformes, så materialerne kan genvindes, når deres levetid er ophørt og affaldsmængderne nedbringes.

Frontløber for bæredygtighedscertificering

Vi har fokus på at udvikle miljøbevidste arbejdspladser for vores kunder – og vi er bevidste om, at en miljøbevidst arbejdsplads er mere end en miljøklassificeret ejendom. At være en miljøbevidst arbejdsplads er en strategisk beslutning i virksomheden, som også handler om at tilbyde en sund og attraktiv arbejdsplads til sine medarbejdere – og her spiller ejendommens indeklima en væsentlig rolle.

Vi tilbyder vores kunder miljøcertificering af både bygninger, anlæg og bydele. I de erhvervsprojekter vi selv udvikler, anvender vi DGNB-standarden, som vi var en af drivkræfterne bag at få indført i Danmark. Gladsaxe Company House, der er opført af NCC og blandt andet huser vores danske hovedkontor, opnåede i 2015 som det første erhvervsbyggeri i Danmark en DGNB platin-certificering. Derudover har vi opført en lang række DGNB guld-certificerede ejendomme.

Læs mere om vores aktiviteter og bæredygtighedsarbejde på www.ncc.dk/baredygtighed/.

Bygninger tilknyttet