ETA Danmark

Medlemstype: Support

Adresse:
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

Tlf: 72 24 59 00
Web: www.etadanmark.dk

Kontaktperson: Peter Glob Frandsen
E-mail: pgf@etadanmark.dk

Bæredygtige byggematerialer får meget opmærksomhed i øjeblikket - men kan de også bruges til at bygge med?

ETA-Danmark er et uvildigt organ, der vurderer og godkender byggevarer og deres bygningsmæssige egenskaber. Vi tilbyder den frivillige europæiske ordning, ETA, samt tre frivillige danske ordninger, VA, MK og TGA.

Når du mærker dit byggeprodukt med et mærke, som dokumenterer produktets mekanisk/fysiske kvalitet, får du en klar konkurrencefordel. ETA-Danmark tilbyder flere ordninger, som du kan mærke dit produkt efter, og som er anerkendt af branchen – også i udlandet – da det er godkendt af en 3. part. Det gør det lettere at sælge og eksportere dine varer.

Vi har lang erfaring med at udstede frivillige godkendelser i Danmark som følge af, at det europæiske CE-mærke ikke er fyldestgørende i Danmark i forbindelse med byggevarer. CE-mærket angiver nemlig ikke, om produktets annoncerede værdier er i overensstemmelse med dansk byggelovgivning. Vi udsteder VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel og MK- og TGA-godkendelser for materialer og konstruktioner.

Endvidere udsteder vi godkendelser for innovative byggeprodukter. I processen vurderer vi, om produktet egner sig til formålet, og om det opfylder kravene i det danske bygningsreglement og de relevante dokumenter.

Det er vores mål at tilbyde vores kunder en anerkendt og kompetent vurdering af produkternes egenskaber i forhold til anvendelsen og til kravene i det danske bygningsreglement. Vi arbejder for at sikre en smidig, fleksibel og gennemsigtig proces.

Vi har stor viden om det danske bygningsreglement og den europæiske byggevareforordning – det er vores kunders tryghed for, at vi er en kompetent sparringspartner i godkendelsesprocessen.