DEAS

Medlemstype: Premium

Adresse:
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Tlf: 27 78 38 36
Web: www.deas.dk

Kontaktperson: Peter Gamst
E-mail: pga@deas.dk

DEAS er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber med aktiviteter i hele landet. Som en kundeorienteret servicevirksomhed er handlekraft og markedskendskab nøgleord.

I dag forvalter DEAS en ejendomsportefølje på cirka 2.000 erhvervs- og boligejendomme, som hovedsagelig ejes af institutionelle investorer samt andre professionelle investorer – fx pensionskasser, investeringsfonde og ejendomsselskaber.