DEAS

Medlemstype: Premium

Adresse:
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Tlf: +45 39 46 62 63
Web: www.deas.dk

Kontaktperson: Dorte Marie Frilund Grøn
E-mail: dmg@deas.dk

Rådgivning inden for forvaltning af ejendomme er blandt DEAS’ kerneydelser, og vi hjælper bl.a. vores kunder med at indfri deres ambitioner inden for bæredygtigt byggeri og ejendomsdrift. Det gør vi bl.a. ved at yde bygherrerådgivning og projektledelse af både nybyggeri, ombygning, renovering og drift med et målrettet fokus på at skabe mest mulig værdi for bygherren.

Vi har en bred og detaljeret viden om ejendomme i drift, da vi forvalter en ejendomsportefølje på cirka 2.400 erhvervs- og boligejendomme.

DEAS har uddannet interne konsulenter i DGNB-certificering, så vi kan rådgive vores kunder bedst muligt i forhold til at opnå de mest værdiskabende løsninger. Vi er opsatte på, at netop bygherrens målsætninger fastholdes igennem alle faser i såvel byggeprocessen som i den efterfølgende drift. Det gælder både inden for bæredygtighed i bred forstand og mere specifikke målsætninger inden for eksempelvis energioptimering, indeklima og ressourceforbrug.

Vi ønsker at fremme bæredygtigt byggeri og reducere den miljømæssige klimapåvirkning både fra de ejendomme, vi administrerer, byggeprojekter og egne aktiviteter. Vi deltager derfor aktivt i forskningssamarbejder og i pilotprojekter om udvikling af nye koncepter for bæredygtighedscertificering af ejendomme. DEAS har bl.a. været del af Green Building Council Danmarks arbejdsgruppe, der har udviklet bæredygtighedscertificeringen for eksisterende kontorejendomme i drift.

 

Guld til Hirschsprunghus

På vegne af vores kunde PKA har vi certificeret den historiske erhvervsbygning Hirschsprunghus, der er blevet tildelt guld, mens bygningen er i drift. Med en certificering står en kontorbygning stærkt i konkurrencen med andre ledige lejemål.

Læs mere om guld til Hirschsprunghus: https://deas.dk/ejendomsinvestor/cases/dgnb-certificering-hirschsprung-hus