BYG FYN

Medlemstype: Premium

Adresse:
Forskerparken 10B
5230 Odense M

Tlf: 51 77 73 39
Web: www.bygfyn.dk

Kontaktperson: Lars Holm
E-mail: lah@erhvervshusfyn.dk

Private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og offentlige myndigheder på Fyn med interesse for miljø, arbejdsmiljø og bæredygtig udvikling har dannet et forum til udveksling af erfaringer på miljø- og arbejdsmiljøområdet og til dannelse af netværkskontakter. Målet med Byg Fyn er:


• At skabe en miljømæssig bæredygtig udvikling på Fyn
• At styrke det grønne samarbejde i den fynske region
• At bruge bæredygtighed til at skabe vækst i erhvervslivet


Fynske bygherrer motiveres bl.a. til helhedssyn og bæredygtighed, når der skal nybygges el. renoveres. Der ydes støtte i form af proceshjælp via miljøstyregrupper, markedsdialog med udgangspunkt i bygherrens fokus-områder mv. Målet er at bæredygtigt byggeri skaber forretningsudvikling, f.eks. alliancer mellem virksomheder og lign.


• Alle projekter motiveres til at bruge DGNB som proces- og dokumentationsgrundlag

Konsulenter tilknyttet