ATP Ejendomme

Medlemstype: Premium

Adresse:
Gothersgade 49, 1. sal.
1123 København K

Tlf: 40 81 35 46
Web: www.atp-ejendomme.dk

Kontaktperson: Petert Hebin Bruun
E-mail: pbr@atp-ejendomme.dk

ATP Ejendomme er stiftet i 1995 og er et 100 % ejet datterselskab af ATP. Vi investerer i ejendomme, som vi lejer ud til især kontorer og butikker.

Bæredygtighed i bred forstand er en vigtigt parameter ved vores investeringer i og drift af egne investeringsejendomme.
Sammenholdt med fokus på kommercielle forhold skal dette sikre en konkurrencedygtig portefølje og et fornuftigt afkast.

ATP Ejendomme er opmærksom på miljøet i alle livsfaserne for en ejendom: Vi tænker på miljøet, når vi foretager nye investeringer i eksisterende ejendomme, bygger eller indretter nyt og udfører den daglige drift. Helt konkret betyder det, at vi indarbejder skærpede miljøkrav i arkitektkonkurrencer, og i indretningssager analyserer vi materialer og udskifter utidssvarende installationer.

Ved nyinvesteringer indgår klima og miljø i risikovurderingen, og den daglige drift bliver til stadighed optimeret med henblik på at gøre CO2-regnskabet så fornuftigt som muligt.

I forbindelse med nye bygninger er vejen til bæredygtige tiltag relativ enkel; men har vi at gøre med eksisterende ejendomme, er sagen en anden. Her må vi ved hver enkelt sag vurdere, hvad der kan lade sig gøre inden for rammerne af den type bygning. I begge tilfælde er DGNB en god ordning til at optimere bæredygtigheden med.

Bygninger tilknyttet