Auditoruddannelse i bygningscertificering

 

En DGNB-auditor spiller en central rolle i certificeringsprocessen, og er involveret i byggeprojekter fra planlægningsfasen frem til byggeriets færdiggørelse og endelig DGNB-certificering.

Auditoren er bindeleddet mellem DK-GBC og selve bygningsprojektet, og den person, der har ansvar for at indsamle den nødvendige dokumentation for, at projektet kan blive certificeret.

Auditoren er derudover ekspert i DGNB-systemet og bidrager med know how om alle aspekter af bæredygtigt byggeri.

Uddannelsens indhold og opbygning

Den teoretiske del af uddannelsen til DGNB auditor-uddannelsen består af 3 dele:

LCC-kursus - 8. oktober 2018

LCA-kursus - 9. oktober 2018

Dokumentationsindsamlingskursus - 10. oktober 2018

Alle tre kurser kan også tages som selvstændige kurser hos DK-GBC. Dokumentationsindsamlingskurset er dog kun relevant, hvis du ønsker at uddanne dig til DGNB-auditor, mens de øvrige kurser godt kan have relevans uden, at du står overfor at skulle gennemføre en certificering.

Klik på linkene ovenfor for at læse mere om indholdet af de enkelte kurser og tilmelding.

Den praktiske del består i at gennemføre en certificering af et byggeri. Certificeringen af byggeriet skal være påbegyndt senest 2 år efter dokumentationsindsamlingskurset er gennemført. 

Adgangskrav og eksamen

For at blive auditor skal du være uddannet DGNB-konsulent, gennemføre de 3 auditorkurser og have et byggeri klar, som du skal stå for certificeringen af.

Endelig er det en forudsætning for at kunne tage auditoreksamen, at du kan opfylde et af nedenstående adgangskrav:

 • Afsluttet akademisk, relevant uddannelse som fx arkitekt eller ingeniør og mindst fire års relevant erhvervserfaring, eller
 • Afsluttet bachelor-grad inden for en akademisk uddannelse som fx arkitekt eller ingeniør og mindst seks års relevant erhvervserfaring.

To auditorer 

Hvis auditorrollen varetages af to personer, skal begge personer op til en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i det konkrete certificeringsprojekt. 

Klik her for at læse en nærmere beskrivelse af auditoreksamen samt reglerne for antallet af auditorer, der kan uddannes pr. certificeret byggeri.

Priser

 • Samlet medlemspris for Auditoruddannelsen i nye bygninger: 13.500 ekskl. moms
 • Samlet ikke-medlemspris for auditoruddannelsen i nye bygninger: 19.500 ekskl. moms

Datoer og adresse

 • 08.10.2018  09.00 - 16.30
  LCC kursus
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. tv.
  1360 København K
 • 09.10.2018  09.00 - 16.30
  LCA kursus
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. tv.
  1360 København K
 • 10.10.2018  09.00 - 15.00
  Dokumentations-indsamlingskursus
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. tv.
  1360 København K