Thomas Knudsøø Damm

Virksomhed:
COWI

Adresse:
Parallelvej 2
2800Kongens Lyngby

Tlf: 56402946
E-mail: tkda@COWI.com

Kompetencer:

  • Byområder

Jeg er uddannet Urban Designer - cand. polyt. fra Institut for Arkitektur & Design på Aalborg Universitet i 2007.

Jeg er projektleder og specialist i bæredygtig byudvikling i COWI, hvor jeg i flere år har været en del af COWIs tværdivisionelle bæredygtighedsmiljø, med specialister indenfor byggeri, energi, natur og miljø, planlægning og anlæg.

Jeg har erfaring fra en række større byudviklingsprojekter, både som bygherrerådgiver og som udarbejder af strategier og planforslag. Som baggrund for mit arbejde med strategisk og bæredygtig byudvikling har jeg omkring 10 års erfaring med arbejde med masterplaner, helhedsplaner, mulighedsstudier, lokalplaner, landskab-, klimatilpasning- og byrumsprojekter, små og store infrastrukturprojekter mv. Derudover arbejder jeg med udbud og konkurrencer og har erfaring med håndtering af aktør- og borgerinddragelsesprocesser.

DGNB byområder er en naturlig systematisering og konkretisering af det tværfaglige arbejde der kendetegner mine projekter og vi har i COWIs byplangruppe et stort fokus på at søge synergi i projekters bymæssige intentioner og en økonomisk realiserbarhed.

Udannet som DGNB konsulent, byområder i 2016