Maj Agerbæk Jakobsen

Virksomhed:
AI

Adresse:
Refshalevej 147 2. sal
1432København K

Tlf: 31 52 71 09
E-mail: maj@ai.dk

Kompetencer:

  • Nye bygninger og omfattende renoveringer
  • Etageejendomme og rækkehuse
  • Kontorbygninger i drift
  • Bygninger i drift
  • Nye bygninger
  • Undervisnings- og børneinstitutioner
  • All

Maj Agerbæk Jakobsen er blandt de først uddannede DGNB-auditorer i Danmark, og hun var med i den første pilotfase for kontorbyggeri i 2012.

Maj har arbejdet med bæredygtigt byggeri, siden hun blev uddannet som ingeniør i 2008. 

Maj ønsker at anskueliggøre og simplificere bæredygtighed over for bygherren/brugerne, så det bliver muligt for dem at træffe de rigtige bæredygtige valg. Hun tager både udgangspunkt i de økonomiske, sociale og miljømæssige påvirkninger af disse valg og ikke mindst sammenspillet mellem dem.

Maj er DGNB-auditor inden for kontorbyggeri, etageejendomme og rækkehuse og har siddet i teknikgruppen for miljømæssig og økonomisk kvalitet for eksisterende byggeri. I dag sidder hun i Green Building Council Denmarks kriterieudvalg, som står for input til udvikling af nye certificeringskriterier samt kvalitetssikring af eksisterende.

Maj har praktisk erfaring med DGNB fra certificeringen af Ernst & Youngs kontordomicil, som certificeres til guld. Derudover har hun arbejdet med tilbudsopgaver og rådgivning i forhold til DGNB-certificering.