Lotte Krusegaard

Virksomhed:
Oluf Jørgensen

Tlf: 
E-mail: 

Kompetencer:

  • Nye bygninger og omfattende renoveringer
  • Kontorbygninger i drift
  • Bygninger i drift
  • Nye bygninger

Jeg er civilingeniør med kandidat i Bæredygtig Energi med fokus på energibesparelser og bæredygtigt byggeri fra DTU, 2012.

Jeg blev uddannet DGNB konsulent i kontorejendomme i 2016 og deltog i pilotprojekt for ejendomme i drift i 2016, som jeg ligeledes blev uddannet auditor på.

Jeg har arbejdet med energirenovering af ejendomme stort set siden jeg blev færdiguddannet, først hos Peter Jahn & Partnere og senest som ansat i DEAS.

Hos Peter Jahn & Partnere stod min opgave i at finde flest energibesparelser for eksisterende ejendomme, for færrest af kundernes penge samt løse indretningsprojekter med fokus på det bæredygtige element.

I arbejdet som energiingeniør og projektleder hos DEAS har jeg sikret udvikling af bygherres ejendomme med fokus på energibesparelser og indeklimaforbedringer. Jeg har ligeledes været tovholder på forskningsprojekt som fremmer energibesparelser og indeklimaforbedringer i storcentre, boliger og erhvervsejendomme samt beskæftiget mig med udvikling af erhvervsindretninger.