Lars Holm

Adresse:
Forskerparken 10 C
5230Odense M

Tlf: 51777339
E-mail: lah@erhvervshusfyn.dk

Kompetencer:

  • Nye bygninger og omfattende renoveringer
  • Etageejendomme og rækkehuse
  • Nye bygninger

Jeg er civilingeniør Miljø fra Aalborg Universitet, 1986. Har 2001-19 arbejdet for erhvervs- og miljønetværket MiljøForum Fyn, der blev dannet af de fynske kommuner og mere end 100 private virksomheder og organisationer med henblik på at fremme bæredygtig vækst. Medio 2019 skiftede vi navn til BYG FYN og indgår i Erhvervshus FYN. Pr. 1. januar 2020 var der 80 medlemsvirksomheder fra byggebranchen, dvs. bygherrer, rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder, entreprenører og teknik-/service- og materiale-leverandører.

På vegne af medlemsvirksomhederne motiverer jeg fynske bygherrer til helhedssyn og bæredygtighed, når der skal nybygges el. renoveres. Samtidig støtter vi med proceshjælp, f.eks. via miljøstyregrupper, markedsdialog med udgangspunkt i bygherrens fokus-områder mv. Målet er at bæredygtigt byggeri skaber forretningsudvikling, f.eks. alliancer mellem virksomheder og lign.
Alle bygge-sager søges motiveret til at bruge DGNB som proces- og dokumentationsgrundlag ligesom DGNB indgår som et væsentligt værktøj i den fælles fynske grønne vision 2030, som BYG FYN superviserer de fynske kommuner med.

MiljøForum Fyn/BYG FYN var medstiftere af Green Building Council Denmark i 2010 og jeg har været med i bestyrelsen indtil 2016 og efterfølgende markedsudvalget, hvor jeg stadig deltager.

Jeg praktiserer ikke som DGNB-konsulent, da det er uforeneligt med rollen som seniorprojektleder i netværket BYG FYN.