Katja Waagepetersen

Virksomhed:
Rambøll

Adresse:
Hannemanns Allé 53
2300København S

Tlf: 51614536
E-mail: kwp@ramboll.dk

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Byområder
  • Nye bygninger
  • Undervisnings- og børneinstitutioner
  • Etageejendomme og rækkehuse

Jeg er uddannet fra Københavns arkitektskole i 2013, og har i 2016 videreuddannet mig til DGNB-konsulent indenfor kontorbyggeri.

Jeg arbejder som bæredygtighedskonsulent i Rambølls arkitektafdeling. 

Mine arbejdsopgaver består primært i at være sags-arkitekt på større renoveringssager indenfor almen byggeri, men jeg beskæftiger mig også med nybyggeri. Derudover varetager jeg tegnestuens bæredygtighedsstrategi, hvor jeg overordnet screener tegnestuens projekter, og bistår projekteringsholdet med at lægge den bæredygtige strategi. I min gennemgang af projektet vurderer jeg det funktionelle, det social og æstetiske aspekt holdt op mod det økonomiske og miljømæssige. Derudover er jeg medlem af Rambølls specialistudvalg indenfor bæredygtighed.

I mit arbejde søger jeg aktivt at være en del af alle byggeriets faser fra skitsering til udførsel, således at jeg derved sikrer, at de idéer der blev født under skitseringen også implementeres i udførslen.