Jens Rolin

Virksomhed:
Sweco Danmark

Adresse:
Ørestads boulevard 41
2300København S

Tlf: 53 72 11 97
E-mail: jens.rolin@sweco.dk

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Nye bygninger

Jens Rolin er blandt de første DGNB-konsulenter, som er uddannet i Green Building Council Danmark.

Jens deltog i 2009-10 i Byggeriets Evaluerings Centers afprøvning af forskellige certificeringsordninger, herunder LEED, BREEAM, DGNB og HQE, der blev gennemført med henblik på, at udvælge og/eller tilpasse en eksisterende certificeringsordning til Danmark.

Jens har siden 2010 arbejdet med bæredygtighedscertificering af kontorbyggerier og bistået klienter lige fra udarbejdelse af indledende screeninger, der kan anvendes som beslutningsgrundlag, til den endelige bæredygtighedscertificering af det færdige byggeri.

Jens har bl.a. deltaget i den indledende screening og planlægning af NCC’s domicil i Gladsaxe, der er det første kontorhus, som har opnået en DGNB-platincertificering i Danmark.

P.t. deltager Jens i pilotfasen for undervisnings- og institutionsbygninger i forbindelse med gennemførelse af en bæredygtighedscertificering af Erhvervsakademiet Odense, der er et nyt Campus, som forventes afsluttet inden udgangen af 2016