Jakob Strømann-Andersen

Virksomhed:
Henning Larsen Architects

Adresse:
Vesterbrogade 76
1620København V

Tlf: 82313169
E-mail: jstr@henninglarsen.com

Kompetencer:

  • Byområder

Jakob har en master og ph.d. i bygningsdesign og er certificeret DGNB Auditor i City Districts. Som ledende ingeniør i Henning Larsen Architects' Bæredygtighedsafdeling arbejder han med udvikling af visioner og metoder inden for bæredygtigt design. Jakob forsker i fremtidens design af byer og masterplaner med fokus på bæredygtig og energirigtig byudvikling, og relaterer denne viden til beregninger for bygningens indre energiforbrug. Som DGNB Auditor i City Districts kvalificerer han bæredygtige byggerier og byer til at opnå DGNB certificeringer. Dette opnås ved i de tidlige designfaser at udvikle konkrete løsninger, som er meningsgivende for brugerne. Jakob har stor erfaring med at lede tværfaglige bæredygtighedsprocesser i tegnestuens projekter, hvor ingeniørvidenskab, arkitektur og moderne teknologi skal spille sammen, så de bedste bæredygtige resultater opnås. Endvidere er Jakob med til at understøtte anvendelsen af den nyeste forskningsbaseret viden i praksis, gennem workshops og seminarer.