Henriette Malling

Virksomhed:
Rambøll

Adresse:
Hannemanns Allé 53
2300København S

Tlf: +45 5161 8379
E-mail: hmal@ramboll.dk

Kompetencer:

  • Nye bygninger
  • Kontorbyggeri

Vi kommer ikke udenom at skulle forholde os til bæredygtighed i vores projekter.

Det er fremtiden og det er vores pligt at værne om kloden, ressourcerne og menneskene - vi har evnen og midlerne til det.

Her ser jeg DGNB som et fremragende værktøj til at gøre emnet tilgængeligt for de fleste.

Jeg er uddannet arkitekt og tog afgang fra Arkitektskolen i Århus i 1993. Jeg har været ansat hos Rambøll siden august 2013.

I Rambøll arbejder jeg til daglig i Pharma Facility Design. Vi varetager projekter for kunder indenfor Pharma og Bioteknologi. Her er det ofte dyrebar forskning og produktsikkerhed som er i fokus og et bæredygtigt fokus træder i baggrunden.

Vi er med i de indledende faser hvor vi kan inspirere kunden til at vælge en bæredygtig profil for projektet.

Her er DGNB et konkret værktøj som kan understøtte de fornuft orienterede emner og dokumentere værdi og nytte. Et redskab til at få bæredygtighed på dagsordenen og få anskueliggjort de åbenlyse fordele for alle ved at følge det spor.

Jeg vil i projekterne særligt beskæftige mig med valg af materialer og de sociale aspekter som relaterer sig til arbejdsmiljø, dagslys og komfort. Desuden fleksibilitet og robuste løsninger som skal tænkes ind tidligt i planlægningen.

Det er samtidig en af vores fornemste opgaver at fastholde de gode intentioner igennem hele projektet frem til det færdige byggeri.

 

  • Uddannet DGNB konsulent i kontorbygninger
    (2017)
  • Arkitekt (1993)