Hanne Tine Ring Hansen

Virksomhed:
Søren Jensen Rådg. Ing.

Adresse:
Åboulevarden 70
8000Aarhus C

Tlf: 41949426
E-mail: hrh@sj.dk

Kompetencer:

  • Nye bygninger og omfattende renoveringer
  • Etageejendomme og rækkehuse
  • Undervisnings- og børneinstitutioner
  • Nye bygninger

Hanne Tine Ring Hansen er DGNB auditor i Kontorbygninger 2012 og Boliger 2014. Hun har desuden deltaget i pilotfasen for DGNB systemet for Undervisnings- og børneinstitutiioner.

Hanne er en erfaren DGNB auditor, der i mere end 12 år har beskæftiget sig fuld tid med undervisning, udvikling og realisering af strategier for holistisk bæredygtighed på bygge- og anlægsprojekter.

Med en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør med speciale i arkitektur fra Aalborg Universitet (2004), et afsluttet Ph.d. projekt om metodiske tilgange til design af bæredygtigt byggeri (2008) og mere end 8 års erfaring som ingeniørrådgiver bidrager Hanne med både et stærkt teoretisk og praktisk fundament, når det kommer til design og realisering af bæredygtigt byggeri.

Igennem sin uddannelse og sit virke i rådgiverbranchen har Hanne forfinet sine kompetencer som procesfacilitator og sin forståelse for, hvordan bæredygtighed kan tænkes ind i forskellige typer af projektorganisationer og udbudsformer. Disse kompetencer er centrale, når Hanne indgår i byggeprojekter med målsætninger om bæredygtighed, hvor hun fokuserer på at skræddersy beslutnings- og implementeringsprocessen til det konkrete projekt og beslutningstagernes forudsætninger.

Hannes største styrker er hendes kreative og engagerede tilgang til opgaveløsningen. Egenskaber som hun anvender, når hun skal lede forandringsprocesser i relation til bæredygtigt byggeri eller når DGNB manualens formuleringer skal omsættes til praktiske løsninger.

Hanne har i rollen som enten auditor eller bygherrerådgiver taget aktivt del i mere end 20 projekter, der enten er DGNB certificeret, er under DGNB certificering eller påtænker DGNB certificering. Herunder 9 kontorbygninger, 9 boligbyggerier, 2 undervisningsbyggerier, 2 internationale hospitalsbyggerier, 1 butiksbyggeri og 1 hotelbyggeri. Hanne har desuden bistået med udvikling af skræddersyede tilgange til bæredygtigt byggeri på mere end 40 projekter og udvikling af flere værktøjer, der tager afsæt i DGNB systemet og andre certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri. Hertil kommer flere BREEAM og LEED projekter i Danmark og udlandet.

Hanne tog i 2008 initiativ til samarbejdet med SBi, der i 2010 resulterede i etableringen af Dansk Green Building Council. I dag bidrager hun fortsat til udviklingen af DGNB systemet og aktiviteter i Dansk Green Building Council i rollen som underviser på DGNB uddannelsen og som medlem af Dansk Green Building Councils kriterieudvalg.