Camilla Julie Hvid

Arkitektingeniør og Landskabsarkitekt mdl

Virksomhed:
Sweco Danmark

Adresse:
Ørestads Boulevard 41
2300 København S

Tlf: +45 53 72 11 13
E-mail: camilla.hvid@sweco.dk

Kompetencer:

  • Byområder

Jeg har gennem mine uddannelser kombineret arkitekt- og ingeniørfaget med en diplomingeniøruddannelse i By- og Bygningsdesign fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU efterfulgt af en Master i Landskabsarkitektur fra KU Science.

Jeg har specialiseret mig i Klimatilpasning og skybrudsplanlægning og har fra 2012 - 2018 arbejdet som Ingeniør og Landskabsarkitekt i Rambøll Water, afdelingen Klimatilpasning og Grøninfrastruktur. I dag arbejder jeg hos SWECO Danmark i afdelingen for Vand og Energi i teamet Klimatilpasning & Byudvikling som Arkitektingeniør og Landskabsarkitekt hvor jeg har ansvaret for rådgivning om bæredygtighed. Jeg arbejder tværfagligt og aktivt med DGNB som værktøj i byplan- og byudviklingsprojekter.

Jer er uddannet DGNB-konsulent i byområder i 2018