Statistik over certificeringer

På denne side kan du statistik over de certificerede bygninger i Danmark.

Her finder du blandt andet en sammenligning af antallet af DGNB, LEED og BREEAM certificeringer i landet.

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret d. 12. marts 2019 - OBS alle grafer er ikke fra marts.

(12. marts 2019)

Ovenstående statistik viser fordelingen af præcertificeringer og certificeringer siden 2012. Som det kan ses af grafikken er interessen for certificeringer af bæredygtigt byggeri stigende. Udsvinget i 2016 skyldtes introduktion af pilotfase for en ny bygningskategori, nemlig eksisterende kontorbygninger, som medførte stor tilslutning med 9 bygninger. Derfor ser man på grafen, at 2016 var et ekstra godt år for DGNB certificeringer. Manualen eksisterer nu i en pilotversion, og forventes færdig i udgangen af 2018. Som grafen viser, er antallet af byggerier tilmeldt til certificering i 2018 er højere end de tidligere år. Det tyder på en positiv vækst også i fremtiden.

 

Status over de tre største bygningscertificeringsordninger i Danmark

Nedenstående graf viser status over antallet af certificeringer nye bygninger fra de forskellige bæredygtighedsstandarder er som følgende (februar 2018).
DGNB: 34 certificerede byggerier (Kun nye bygninger)
LEED: 12 certificerede byggerier (kun nye bygninger)
BREEAM: 6 certificerede byggerier (kun nye bygninger)

 

 

Akkumuleret graf over DGNB certificeringer i Danmark siden 2012

Nedenstående graf viser antallet af både certificerede og præcertificerede bygninger og byområder fordelt på de forskellige kategorier. Heraf kan man se, at hvor det tidligere primært var kontorbygninger, der blev certificeret, er boliger nu på vej frem. Den størst akkumulerede bygningskategori er fortsat kontorbygninger. 

 

(12. marts 2019)

En samlet oversigt over, hvornår de tilmeldte projekter er estimeret til, ses i toppen af siden.