Processen skridt for skridt

Certificeringsprocessen er delt op i to forskellige faser:

1. Præ-certificering af projektmaterialet

2. Certificering af det færdige byggeri

Hvis en bygherre ønsker at certificere en bygning skal der tilkobles en uddannet DGNB-auditor. Det er auditoren, der har ansvaret for certificeringsprocessen og indlevering af certificeringsdokumentation.

Præ-certificering er en vurdering af projektmaterialet og kan betragtes som en midtvejsevaluering. Der er selvfølgelig mange forhold, der ikke endeligt kan dokumenteres før en bygningen er færdig.

Præ-certificering er ikke obligatorisk, men er et nytterigt værktøj til at identificere eventuelle problemstillinger på et tidligt stadie af byggeprocessen. Næsten alle præ-certificerede projekter bliver endeligt certificeret, men såfremt dette ikke er tilfældet bortfalder præ-certificeringen ved bygningens færdiggørelse.

Den anden fase af certificeringsprocessen er den endelige certificering. Her sendes projektdokumentationen for alle DGNB-kriterier til DK-GBC til et såkaldt conformity-check.

Herefter validerer DK-GBC og en bisidder fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) den fremsendte dokumentation og byggeriet tildeles en DGNB sølv-, guld- eller platincertificering.

Certificering af den færdige bygning kan ske op til 3 år efter færdiggørelse. Normalt foretages certificering dog umiddelbart efter aflevering. Bygninger bliver certificeret efter DGNB-bæredygtighedsklassen fra det år, hvor conformity-tjekket finder sted. Det vil rent hypotetisk betyde, at en bygning, som opnår DGNB-guldcertificering i 2016 kan risikere kun at opnå DGNB sølv i år 2022 grundet skærpede kriteriekrav.