Undervisnings- og børneinstitutionsbyggeri

Nybyggeri samt omfattende renoveringer af undervisnings og børneinstitutionsbyggeri kan certificeres efter bæredygtighedsklassen Undervisnings- og børneinstitutioner.

Gældende version er Undervisnings- og børneinstitutioner 2016.

Som det fremgår af navnet har denne bæredygtighedsklasse til formål at måle bæredygtighedsniveauet i undervisnings og børneinstitutionsbyggeri. Disse bygninger kan være af vidt forskellige karakter og type.  Denne bæredygtighedsklasse kan certificere bygninger fra det lille børnehavebyggeri til folkeskoler til det store universitetsbyggeri, som er en del af et større campus.

I pilotfasen for denne bæredygtighedsklasse er både børnehave, folkeskole og erhvervsakademibyggerier blandt de deltagende pilotprojekter.

Op til 20 % af arealet kan have anden anvendelse som fx butik eller boliger. Hvis mere end 20% af arealet har anden anvendelse skal bygningen certificeres efter bæredygtighedsklassen for blandet anvendelse.

DGNB-bæredygtighedsklassen for Undervisnings- og børneinstitutioner er tilpasset danske forhold og har været på markedet siden 2016.