Nye hospitaler

Nybyggeri, omfattende renoveringer samt tilbygninger til hospitalsbyggerier kan certificeres efter DGNB- bæredygtighedsklassen Hospitaler. 

Gældende version er Hospitaler pilot 2014.

Bæredygtighedsklassen for hospitaler har til formål at måle bæredygtighedsniveauet i forskellige typer af hospitalsbyggerier. Byggerier, der kan certificeres, kan være af vidt forskellig karakter og type. I denne DGNB-bæredygtighedsklasse er der på nuværende tidspunkt certificeret hospitalsnybyggeri, tilbygninger samt større renoveringer af eksisterende hospitalsbyggeri.

Erfaringer fra tidligere projekter viser, at der kan være væsentlige miljømæssige og økonomiske fordele ved at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt.  

Op til 20% af arealet kan have anden anvendelse som fx kontor. Hvis mere end 20% af arealet har anden anvendelse skal bygningen certificeres efter bæredygtighedsklassen for blandet anvendelse.

DGNB-bæredygtighedsklassen for hospitaler er i pilotfasen for tilpasning til danske forhold, og der arbejdes på markedsversionen.

Det er muligt at få certificeret et hospitalsprojekt efter pilotmanualen, kontakt support@dk-gbc.dk for yderligere information.