Nye etageejendomme og rækkehuse

Nybyggeri samt omfattende renoveringer af boligbyggerier over seks enheder, kan certificeres efter DGNB-bæredygtighedsklassen Etageejendomme og rækkehuse (NER). 

Gældende version er Etageejendomme og rækkehuse 2016.

Bæredygtighedsklassen for boligbyggeri har til formål at måle bæredygtighedsniveauet i forskellige typer af boligbyggeri. Bygninger, der kan certificeres, kan være af vidt forskellige karakter og type. I denne DGNB-bæredygtighedsklasse er der på nuværende tidspunkt certificeret bygninger som plejeboliger, bosteder, ungdomsboliger og større renoveringer af ældre beboelsesejendomme.

Erfaringer fra tidligere projekter viser, at der kan være væsentlige miljømæssige og økonomiske fordele ved at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt.  

Op til 20 % af arealet kan have anden anvendelse som fx butik eller kontor. Hvis mere end 20% af arealet har anden anvendelse, skal bygningen certificeres efter bæredygtighedsklassen for blandet anvendelse.

DGNB-bæredygtighedsklassen for Etageejendomme og rækkehuse er tilpasset danske forhold som den 2. bæredygtighedsklasse og markedsversionen har været offentlig tilgængelig siden efteråret 2015.