Nye bygninger

Nybyggeri samt omfattende renoveringer af domiciler og andre typer kontorbygninger kan certificeres efter bæredygtighedsklassen Nye kontorbygninger (NKB). 

Gældende version er Nye kontorbygninger 2016.

Som det fremgår af navnet har denne bæredygtighedsklasse til formål at måle bæredygtighedsniveauet i kontor- og administrationsbygninger. Disse bygninger kan være af vidt forskellige karakter og type. I Danmark er der DGNB-certificeret både mindre byggerier som eksempelvis sundhedshuse i Jylland og store domicilbyggerier i København og Århus.

Fleksibiliteten er i højsæde, hvilket forstærkes ved, at DGNB-bæredygtighedsklassen også kan benyttes ved omfattende renoveringer af eksisterende kontorbygninger. Erfaringer fra tidligere projekter viser, at der kan være væsentlige miljømæssige og økonomiske fordele ved at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt.  

Op til 20 % af arealet kan have anden anvendelse som fx butik eller boliger. Hvis mere end 20% af arealet har anden anvendelse, skal bygningen certificeres efter bæredygtighedsklassen for blandet anvendelse.

DGNB-bæredygtighedsklassen for kontorbygninger er tilpasset danske forhold som den første bæredygtighedsklasse og har været på markedet siden maj 2012.