FLEX

Nybyggeri, omfattende renoveringer samt tilbygninger til bygningstyper, som ikke falder ind under de eksisterende kategorier, kan også DGNB certificeres. 

DGNB generiske kriterier kan tilpasses alle bygninger. Det betyder i praksis, at det nu er muligt at certificere alle typer af bygninger, f.eks. hoteller, lagerbygninger og kulturbygninger.

Udgangspunktet for DGNB FLEX er, at der på forhånd aftales en tilpasset udgave af DGNB for hvert enkelt byggeri. Der udarbejdes en projektspecifik evalueringsmatrix, og laves alternativ dokumentationskrav for kriterier, der ikke med rimelighed kan benyttes i eksisterende manualer.

DGNB FLEX er baseret på erfaringer med Green Solution House projektet, der er et hotel og konferencecenter, som blev certificeret som en mellemting mellem boliger og kontor.