Byområder

DGNB-bæredygtighedsklassen for byområder kan certificere nye og eksisterende byområder samt ”barmarksprojekter”, hvor et byområde etableres fra bunden ved udstykning af byggegrunde.

Gældende version er Byområde 2015 version 1.2

Som det fremgår af navnet, har denne bæredygtighedsklasse til formål at måle bæredygtighedsniveauet i byområder. I Danmark er der DGNB-certificeret nyudviklede byområder i København og Århus samt et ”barmarksprojekt” i Horsens.

Minimumsstørrelsen for at DGNB-certificere et byområde er 2 hektar og området skal indeholde flere bygninger og mindst to byggefelter. Endvidere skal boligandelen være mindst 10% og maksimalt 90%.

DGNB-bæredygtighedsklassen for byområder er tilpasset danske forhold og har været på markedet siden maj 2013. Primo 2020 forventes en ny og opdateret version af DGNB-manualen for byområder at være tilgængelig.