Middelfart Rådhus

Bygningstype: Ny kontorbygning

Areal: 9.182 m²

Bygherre: Middelfart kommune  

Auditor: Gitte Gylling Olesen   Martha Lewis  

Arkitekt: Henning Larsen Architects  

Ingeniør: Rambøll  

Entreprenør: 5E byg

Årstal for certificering: 2018

Adresse: Nytorv 9 - 5500 - Middelfart