Innovest Skjern

Bygningstype: Ny kontorbygning

Areal: 6.818 m²

Bygherre: Ringkøbing Skjern Forsyning  

Auditor: Henriette Falk Olesen  

Ingeniør: MOE   Søren Jensen Rådg. Ing.  

Entreprenør: Hansen & Larsen

Årstal for certificering: 2018

Adresse: Ånumvej - 6900 - Skjern