Green Lighthouse

Bygningstype: Ny kontorbygning

Areal: 950 m²

Bygherre: Bygningsstyrelsen, under Klima,- Energi- og Bygningsministeriet

Auditor: Niels Bruus Varming

Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter  

Ingeniør: COWI  

Entreprenør: Hellerup Byg

Årstal for certificering: 2012

Adresse: Københavns Universitet, Nørre Campus, Tagensvej 16 - 2200 - København N